تاریخ : 13 مهر 95   

( در این لیست فقط کسایی هستن که بیشتر از 25 سوال حل کردن و اخیرا فعالیت داشتن )

 

Row User/Site Total
1 bluemmb 1312 66 87 55 5 3 1528
2 frez 924 125 250 95 19 59 1472
3 yashar 758 1 33 4 x 24 820
4 aminnajafvand 667 ? x x x x x 667 ?
5 fafal_abnir 598 2 x x x x 600
6 veboy 347 0 x x x x 347
7 RoonakMoasses 214 4 x 13 x 7 238
8 abidar 197 x x x x x 197
9 masoodpersi 167 x x x x x 167
10 mpsk7492 123 x x x x x 123
11 ali_sezar 111 x x x x x 111
12 siavash 108 x x x x x 108
13 MortezaF 77 x x x x x 77
14 ninja.mf 55 x x x x x 55
15 zohrehyousefzadeh 53 x x x x x 53
16 S.Mehdi.R 48 x x x x x 48
17 Yasin.Bagheri 47 x x x x x 47
18 mehdi_sadeghi 40 x x x x x 40
19 remi 38 x x x x x 38
20 SinaSteam 32 x x x x x 32
... Many Others ... x x x x x x x
x = Sorry, we don't know