خسته نباشید به همه و عذرخواهی بخاطر تاخیر تو این دو هفته گذشته.


سه نفر اول این هفته :

1 - فراز - 13 سوال

2 - فرشید - 10 سوال

3 - سیاوش - 10 سوال


ببخشید این چند روز خیلی سرم شلوغه ، تو اولین فرصت موضوع بعدی رو به اطلاع میرسونم و سوالارو میذارم ... شرمنده