خسته نباشید. 


3 نفر اول این هفته :

1 - فراز آزادی  - 9 سوال

2 - وحید شهریوری - 7 سوال

3 - بهنام اجاقی - 6 سوال

نتایج کامل ...


شرمنده یکم سرم شلوغه ، هفته ی بعدی رو از فردا شروع می کنیم .