سوالای Q تا T فارسی هستن و فایل PDF اش رو میتونین از اینجا دانلود کنین .